Tyresö kommun redovisar ett resultat på 185 mnkr för 2022 vilket var betydligt högre än budgeterat, 34.2 mnkr. Kommunen har nått sitt överskottsmål, avsatt 50 mnkr till resultatsutjämningsreserven samt satsat på välfärden, tryggheten och hållbarhet.

Sedan maktskiftet 2018 har Tyresö kommun gått från -24.4 mnkr till överskott fyra år på rad. Även soliditeten har stärkts från 35.5 % (2018) till dagens 41.6 %.

–          I en osäker tid som denna behöver vi fortsatt stabil utveckling, ordning och reda i ekonomin och fokus på att leverera bra välfärd till Tyresöborna, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Det goda ekonomiska resultatet har också tydligt gett förutsättningar för stora satsningar i Tyresö kommun. Investeringstakten har varit hög i allt från skolor, förskolor till bostäder. 

–          Vi har fortsatt upprustningen av lärmiljöer i Tyresös skolor. Utvecklingen av en ny skola vid Njupkärr och ny förskola i Bergfoten fortsätter och vi har också tagit beslut om att bygga ett nytt kommunalt äldreboende. Vi satsar på vårt Tyresö säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

 

 

Foto: TN Tyresö Nyheter | Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Dela