I ett kyligt men soligt Tyresö togs första spadtaget till vad som om två år kommer att bli Sveriges första klimatneutrala äldreboende.

Äldreboendet som ska uppföras i Tyresö centrum kommer att byggas och utvecklas av Oijibe tillsammans med fastighetsägarna Hemsö. Äldreboendet beräknas stå färdigt hösten 2022.

Aktörerna har höga ambitioner för att bygga hållbart och klimatvänligt. Det framtida äldreboendet kommer att bestå av en massiv trästomme, återanvänt tegel samt solceller på taket. Allt för att göra huset klimatneutralt.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande är glad över att byggnationen drar igång:
-Det är fantastiskt roligt att vi kan bygga Sveriges första klimatneutrala äldreboende här i Tyresö. Byggbranschen står idag för stora utsläpp och det är nödvändigt att vi minskar dessa för att klara våra klimatmål.

Äldreboendet kommer att ha totalt 92 platser och drivas den icke vinstdrivande stiftelsen Stora Sköndal, vilka har en lång historia och driver sedan tidigare förskolor, vårdinrättningar men framförallt äldreboenden.

Anita Mattsson (S) fortsätter:
– Vi ser fram emot att äldreboende kommer att drivas av den icke vinstdrivande stiftelsen Stora Sköndal som har ett gott renommé och en fin värdegrund. Detta äldreboende kommer bli ett fantastiskt tillskott till äldreomsorgen i Tyresö.

Foto: TN Tyresö nyheter | Anita Mattsson (S) invigningstalar

Dela