I veckan presenterades ett nytt styre för Tyresö. Socialdemokraterna och Moderaterna går nu samman för att leda kommunen. Under många år har Tyresö styrts över de traditionella blockgränserna. Eftersom det inte fanns möjlighet att få ihop en budget med det styret som bildades efter valet, så söktes nya samarbeten. Frågan är om två tydliga motståndare kommer att kunna kommunen styra tillsammans? Kanske ligger svaret på frågan just i kommunpolitiken, där det ofta är det mycket pragmatism. Men också i att tyresöborna förväntar sig av deras folkvalda att ska ta ansvar. I många av de kommunbudgetar som beslutats genom åren har partierna ofta varit överens om stora delar. Sedan har det alltid funnits en liten del som debatterats när budgeten klubbas i kommunfullmäktige.

Tyresöborna vill ha ett fortsatt fokus barnens skola och de äldres omsorg. Vi som bor här vill värna vår fina natur och det aktiva förenings- och friluftslivet. Vi vill kunna gå på utställningar och sagostunder på biblioteket och vi vill framför allt att våra folkvalda ska vara använda våra skattepengar på bästa sätt. Om den nya majoriteten nu fokuserar på det som förenar så borde detta leda till ett stabilt ledarskap. I en tid av osäkerhet och utmaningar är det avgörande att vi som samhälle enas för att möta många av de utmaningar som vi står inför oss.

Ekonomin är bara en av de utmaningar som finns. Personalförsörjning i konkurrens med näringslivet och andra kommuner är minst en lika stor utmaning. Och då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare.

Tyresö är en kommun präglad av en stark sammanhållning. Många säger med stolthet att vi är från Tyresö när vi är i en annan del av landet eller utomlands. Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför måste det nya styret leverera.

Socialdemokraterna och Moderaterna får nu lägga vissa meningsskiljaktigheter åt sidan och istället kombinera de bästa idéerna och strategierna från båda sidor. Det kommer att leda till diskussioner. Men det är att ta ansvar som folkvald.

Dela