När Magdalena Andersson presenterade statsbudgeten lovade hon mer pengar till kommunerna. Regeringen satsar totalt 40 miljarder på välfärden, som bland annat går till en mer jämlik skola och resursförstärkningar till äldreomsorgen.

Budgeten innehåller också satsningar på 5,5 miljarder till vården, vilket är ett av de största tillskotten på decennier. En miljard av dessa är avsatt till förlossningsvården.

– Att kvinnor ska vara trygga vid födsel är en självklarhet. Det är uppenbart att det inte är så idag, framförallt inte i borgligt styrda Stockholms Läns Landsting, säger riksdagsledamot Mathias Tegnér (S) i en kommentar till Tyresö Nyheter.

För Tyresös del innebär budgeten förstärkningar på flera områden. Regeringen föreslår att 1 miljard kronor avsätts under 2018 för stärkt likvärdighet i skolan och av dessa går 5,3 miljoner till Tyresö. För 2019 avsätts 3,5 miljarder kronor och för 2020 och framåt avsätts 6 miljarder kronor. Övriga välfärdssatsningar kommer uppskattningsvis innebära 18,8 miljoner kronor mer till Tyresö.

– Likvärdigheten och kunskapsresultaten ska bli bättre för alla elever i Tyresö. Den socialdemokratiskt ledda regeringen investerar därför stort i fler lärare, mindre klasser och kunskapsutveckling, berättar Mathias Tegnér (S).

– Från skolsatsningar till företag som Klarna går det en röd tråd av uppfinningar, innovation och forskning. Stockholmsregionen är en internationell testbädd för innovationer och har skapat stora framgångar med företag som Klarna och iZettle, avslutar Mathias Tegnér (S).

Förslaget till statsbudget innehåller också ett ytterligare steg för att ta bort penionärsskatten, vilket innebär att 6 400 pensionärer får lägre skatt i Tyresö. Dessutom innehåller budgetförslaget en höjning av barnbidraget med 200 kronor i månaden, vilket gynnar 7 200 familjer i kommunen.

 

Foto: TN |

Dela