Stimmets grundskola har sedan branden i november varit evakuerad till gamla Fornuddens skolas
lokaler. Men efter påsklovet fick skolan äntligen återvända hem.

Flyttlasset gick från gamla Fornuddens skolas lokaler under påsklovet och undervisningen började
återigen på Stimmet den första skoldagen efter påsklovet. Flytten möjliggörs då grundskolan kan
nyttja den anpassade grundskolans (som tidigare hette grundsärskola) lokaler. Den anpassade skolan är fortsatt evakuerad dels till Nyboda skola, dels till lokaler på Björkbacken.

Foto: TN |

Dela