Strandskolan har kommer att byggas ut med en ny huskropp för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever. Den populära skolan har växt ur sina lokaler och det saknas bland annat specialsalar för undervisning och arbetsplatser för personalen. En ny byggnad väntas också kunna lösa att kök och skolmatsal är underdimensionerade.

Utbyggnaden kommer att ske på en idag mindre använd skolgårdsyta med målet att inte förändra möjligheten för barnens lek och utomhusaktiviteter. Utbyggnaden ska heller inte störa pågående verksamhet och de förslag på plats för den nya huskroppen kommer inte innebära några förändringar av elevernas dagliga verksamhet.  

-Det är glädjande att vi nu går vidare med den efterlängtade utbyggnaden av Strandskolan. Nya och mer ändamålsenliga lokaler ger oss bättre förutsättningar att skapa undervisningsmiljöer som är anpassade utifrån elevens unika behov och förutsättningar. Med denna utbyggnad fortsätter vi arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för lärare och skolpersonal. Våra medarbetare behöver goda villkor för att få bra förutsättningar att utföra sitt arbete, säger Klara Watmani (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Foto: TN Tyresö Nyheter | Strandskolan

Dela