Nytt fokus för Tyresö kvinnojour sedan årsskiftet – informationsspridning och utåtriktat arbete får följden att fler kvinnor hör av sig till jouren.

Tyresö Kvinnojour har funnits i Tyresö sedan 1981 och erbjuder stöd till kvinnor som lever i relationer där de utsätts för våld. Sedan årsskiftet har Jill och Mican arbetat på Tyresö kvinnojour. 

Vill sprida kännedom

Tyresö Nyheter träffade Mican för att höra mer om verksamheten och om ett nytt fokus, att kvinnojouren mer aktivt ska sprida kunskap och information om deras arbete i Tyresö. Ett arbete som redan gett resultat.

– I de bästa av världar skulle vi på kvinnojouren inte behövas, men så är det tyvärr inte. När vi informerar kvinnor om att vi finns, ser vi direkt en ökning i antal kvinnor som ringer till oss.

Nästan alltid fullt

Utöver telefonjour erbjuder kvinnojouren skyddat boende och stödsamtal. Det skyddade boendet har plats för tre kvinnor med barn och är nästan alltid fullt då det är ett högt tryck på kvinnojourplatser runt om i länet.

– Bostadsbristen påverkar även situationen för våra kvinnor. Vårt mål är att kvinnorna så snart som möjligt ska få ett eget boende vilket är svårt. Många kvinnor har skyddad identitet och utesluts därför från andrahandsmarknaden. Alternativen är då att bli hemlösa, eller återgå till ett destruktivt förhållande.

Ger skydd och stöd

Mican fortsätter att berätta om det arbete, som genomförs av många jourkvinnor som arbetar ideellt för kvinnojouren. För att bli jourkvinna krävs att de går en grundutbildning på 10 kvällsträffar under en termin. Utöver stödsamtal ger man även stöd åt de kvinnor och barn som bor på det skyddade boendet.

– Vårt viktigaste arbete är att ge skydd och stöd till kvinnor och barn som lever med mäns våld mot sig. Men en annan viktig roll är att synas och prata på skolor för att påverka de normer som styr pojkar respektive flickor in i könsstereotyper. Vi driver ett stort påverkansarbete för att förändra lagstiftning, polisens och socialtjänstens bemötande av kvinnor utsatta för mäns våld, säger Mican.

Foto: TN Niklas Wennergren |

Dela