Med syftet att utöka medborgardialogen i Tyresö har Tillsammans för Tyresö (S, L, Mp) gett beredningen för medborgardialog och integration i uppdrag att ta fram ett förslag till hur återkommande Townhall-möten skulle kunna arrangeras.

I townhall-möte, som är ett etablerat koncept i bland annat USA, möts politiker, tjänstemän och invånare för att diskutera frågor och förslag. Townhall-möten kan arrangeras kring kommunens verksamhet mer allmänt eller kring övergripande sakfrågor i kommunens styre. Sådana typer av möten kan ha olika målgrupper eller inriktningar, beroende på intresseområden och vilka kommunen önskar engagera i samtal.

Alfonso Morales (S), ordförande för beredningen för medborgardialog och intergration, uttalar sig om satsningarn:

-Medborgardialogen behöver stärkas i Tyresö. Det politiska samtalet är idag begränsat till sociala medier och dialoger kring enskilda sakfrågor med sakägare. För att kunna bygga en starkare medborgardialog behöver kommunen hitta nya sätt att möta medborgare. Genom denna plattform hoppas vi kunna stärka demokratin och ha en konstruktiv samtal. 

Foto: TN fauxels från Pexels | Townhall-möte där medborgare samlas och diskuterar frågor

Dela