Intresset för digital vård ökar, framför allt i storstadsregionerna. Det gör också kostnaderna, i Stockholms läns landsting kostade den digitala vården 70 miljoner kronor förra året. Tyresöborna är de mest frekventa patienterna i hela Sverige, med 48 besökper 1000 invånare. I Sorsele är det 2,4 i Heby 0.

Siffrorna kommer från Region Jönköpings län, som är navet för den privata digitala vården. Region Jönköpings län beslutade att likställa digital vård med traditionell våren 2016, och de stora vårdaktörerna Kry, Min Doktor och Medicoo erbjuder därifrån digital vård till patienter över hela landet. Patienten betalar vanlig avgift, men kostnaden för vården står hemlandstinget för. För landstingen är dock vård utanför länet dyrare. I slutet på 2017 har Doktor.se köpt en vårdcentral i Sörmland, ett landsting inte tar ut några patientavgifter alls. Patientavgiften får istället hemlandstingen stå för. Det innebär att kostnaderna för landstingen ytterligare kommer att öka.

– Jag tycker att digital vård kan vara ett bra komplement i vissa lägen, säger Anita Mattsson (S) oppositionsråd i Tyresö. Men dessvärre tror jag att Tyresö sticker ut för att våra vårdcentraler inte räcker till. Vi är dubbelt så många i kommunen idag, som när vi fick får senaste vårdcentral. Moderaterna i landstinget har konsekvent vägrat att öppna en vårdcentral till här, fastän behovet är stort och primärvården inte fungerar.

Från första januari i år får alla vårdcentraler i Stockholms län erbjuda digitala vårdmöten med sina patienter. En ny mobilapp ska utvecklas för landstingets egen primärvård. Appen ska lanseras första kvartalet 2018 och ge möjlighet till videomöten och att kontakta vården digitalt.

Foto: TN |

Dela