Tyresö är den kommun i landet som procentuellt växt mest i hela landet. Siffrorna kommer från SCB som analyserat befolkningstillväxten i landets kommuner från 1950-talet och framåt. I Tyresö har befolkningen blivit femton gånger större mellan 1951 och 2021.

– Med tanke på att det ca 3000 som bodde i Tyresö för 70 år sedan känns det bra att vi gjort den resan. Stockholm är en snabbt växande region och Tyresö har tagit sitt ansvar för det under väldigt lång tid, nu behöver regionens alla kommuner dela på ansvaret, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S)

Under den 70 år långa perioden som SCB tittat har mycket hänt i Tyresö kommun. Samtidigt som viktiga naturvärden behållits har det också byggts bostäder – något som inte minst märkts på befolkningen. Tyresö har länge varit en av de yngsta kommunerna i Sverige och en kommun dit många barnfamiljer flyttade.

– Det var modiga politiker som tog rätt sorts beslut. Kommunen köpte upp mark och byggde bostäder, man byggde om fritidshus till permanentbostäder och sedan har Lex Bollmora, som gjorde det möjligt för andra kommuner att bygga bostäder i Tyresö, spelat stor roll, avslutar Mattsson (S).

Med en växande kommun behöver nya skolor byggas och gamla skolor rustas. Samtidigt ökar behovet av äldreboenden när de som flyttade hit som unga på 70-talet blivit äldre. Utvecklingen av Tyresö fortsätter.

 

Foto: TN Ekonomifakta | Källa: SCB (befolkningsstatistik)

Dela