SVT Lilla aktuellt har i ett uppmärksammat reportage lyft problemen som kan uppstå i skolan för barn som har ovanligt lätt att lära sig, så kallad särbegåvning. Trots risker med att barnen hamnar efter i skolarbete om stimulans saknas är det endast 30 av landets 290 kommuner som har handlingsplaner för hur man kan arbeta med gruppen. En av kommunerna där handlingsplan finns är Tyresö.

Den särskilda begåvningen innebär styrkor och förmågor, men kan även innebära att barnen får svårt att passa in. Risken är att barnen blir uttråkade och presterar långt under medel om de inte får en undervisning som utmanar och stimulerar. I förlängningen kan det riskera leda till att barnen blir passiva och drar sig och sållar sig till gruppen hemmasittare.

– Handlingsplanen fungerar som en vägledning för hur skolorna kan arbeta med individuellt stöd vägledning och stimulans. Det handlar bland annat om att medvetandegöra att gruppen finns, anpassa undervisningen efter förutsättningar och behov för att stödja barnets utveckling och lärande. För de barn som har behov av en snabbare undervisningstakt ska till exempel en sådan plan tas fram, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani (S).

Handlingsplanen lyfter också behoven av att föra en dialog med föräldrarna om barnens utveckling och sociala situation. Skolverket uppskattar att ungefär 1-2 barn i varje klass är särskilt begåvade.

 

Foto: TN pressbild, Socialdemokraterna | Klara Watmani (S), ordförande i barn och utbildningsnämnden

Dela