Tyresö klättrade i år från elfte till nionde plats i HSB och Sveriges Arkitekters lista över Sveriges bästa arkitektkommuner. Tyresö är nu tredje bäst i Stockholmsområdet.

– Det är jätteroligt att vi fortsätter att förbättra vår position. Alla har olika preferenser när det gäller arkitektur, men det finns vissa kärnvärden som kåren uppmärksammat att vi strävar mot på ett bra sätt. Det ska vi fortsätta med! säger planchef Heléne Hjerdin i ett pressmeddelande på Tyresö kommuns hemsida.

Bedömningen görs genom att frågor ställs till privat och kommunalt anställda verksamma arkitekter som får bedöma kommunerna utifrån ett antal index och kriterier, bland annat; bemötandet och dialogen med kommunens personal, kommunens engagemang för att utveckla arkitektoniska värden, om kommunen ser plan- och bygglovsfrågor som en strategisk fråga för kommunens utveckling, samt om kommunen är nytänkande och har en vilja att pröva nya lösningar.

Totalt har 88 kommuner bedömts ha tillräckligt underlag för att vara med och tävla om titeln ”Sveriges bästa arkitekt-kommun”

Tyresös omdöme i sin helhet:

”Tyresö har stärkt sin position något i årets undersökning. 2018 placerade sig Tyresö på plats elva och i år placerar man sig alltså på plats nio.

BYGGANDE, ADMINISTRATIVA RUTINER OCH LAGEFTERLEVNAD

Tyresö skulle kunna placera sig betydligt högre om det inte vore för byggande, rutiner och lagefterlevnad. I detta delindex placerar sig Tyresö endast på plats 35. Det finns olika orsaker till den låga placeringen. Byggandet i relation till det långsiktiga flyttnettot är likt tidigare år relativt svagt. Vidare är också andelen påbörjat byggande i relation till det planerade byggandet förhållandevis lågt. Vi kan också konstatera att det inte verkar finnas tydliga policys och strategier för arkitekturen i kommunen, vilket ger låga (inga) poäng i bedömningen.

ARKITEKTKÅRENS BEDÖMNING

Arkitektkåren ger emellertid goda omdömen om Tyresö kommun. De privatanställda arkitekterna ger i år betydligt bättre omdöme och poäng till kommunens arkitekturkompetens men även när det gäller bemötande, dialogklimat, engagemang och nytänkande. I detta delindex klättrar Tyresö från en elfte till en femteplats”

Nedan kan du läsa mer om bedömningen:

https://www.arkitekt.se/app/uploads/2019/07/%C3%85rets-arkitekturkommun-2019.pdf

Foto: TN |

Dela