Sverige har länge varit känt för sitt starka engagemang inom miljöfrågor, och kommuner runtom i landet har spelat en avgörande roll i att föra det framåt. Tyresö är inget undantag och Tyresösamarbetet (S, L, MP och C) har höga ambitioner och tar frågan på största allvar. I tidningen Aktuell Hållbarhets rankning av Sveriges miljöbästa kommuner hamnade Tyresö på en imponerande trettonde plats i hela landet. Av Stockholms läns 26 kommuner placerar sig Tyresö som nummer fyra. Detta är ett bevis på kommunens hårda arbete och engagemang för miljön.

Kommunens klimatplan sträcker sig fram till 2030 och innehåller två ambitiösa delmål: att uppnå nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö till 2030, och att göra kommunens fordon och transporter fossilfria senast 2025. Dessa mål kräver en samverkan mellan medarbetare, företag och tyresöbor, och vi har redan sett en positiv trend. Utsläppen av växthusgaser i Tyresö har minskat med cirka sex procent per år i genomsnitt sedan 2019. För kommunens egna transporter var över 69 procent av drivmedlen fossilfria under 2022, och mer än hälften av kommunens fordon var fossiloberoende.

Vi i det politiska styret har dessutom satt tydliga miljömål inom flera områden, såsom bevarande av natur- och rekreationsvärden, förbättring av vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar, minimering av avfall och användning av svårnedbrytbara ämnen samt främjande av miljöanpassade byggmetoder och förnyelsebar energi. Dessa mål är viktiga steg mot ett ekologiskt hållbart Tyresö.

Insatser inom vatten- och luftkvalitet förtjänar också uppmärksamhet. Genom åtgärder och samarbete inom olika vattenvårdsförbund och luftvårdsförbund, har kommunen aktivt arbetat för att bibehålla och förbättra kvaliteten i våra sjöar och kustvatten.

Tyresö är på rätt väg mot att uppnå sina ambitiösa miljömål. Kommunen har visat vad som är möjligt när man sätter ambitiösa mål, samarbetar och arbetar tillsammans mot en hållbar framtid. Men vi kan inte bortse från det faktum att på nationell nivå där regeringen har misslyckats. Nedläggningen av miljödepartementet och bristen på effektiva åtgärder för att minska utsläppen är oroande. Till och med experter inom regeringen har kritiserat dess hantering av miljöpolitiken.

Det är dags för regeringen att ta sitt ansvar och agera för att minska utsläppen och arbeta för en hållbar framtid, även i Tyresö. Här visar vi att det är möjligt, men det behövs flera åtgärder för att genomföra en övergång till ett fossilfritt samhälle.

Mathias Tegnér (S) riksdagsledamot från Tyresö
Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Foto: TN Tyresö Nyheter | Fv: Mathias Tegnér (S) riksdagsledamot från Tyresö, Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Dela