Tyresö kommuns årsredovisning visar ett resultat 118 miljoner och ett överskott på 3,6 procent. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson säger att hon är övertygad om att det fina resultatet beror på skickliga medarbetare som, tillsammans och kommungemensamt, arbetat för tyresöbornas bästa.

Många kommuner och regioner har de senaste åren haft det kämpigt. Hur är läget i Tyresö?
– 2023 var ett år som präglades av ett tufft ekonomiskt läge med kraftig inflation och höga räntor. Med det sagt har ändå Tyresö klarat sig bra jämfört med många andra kommuner, mycket tack vare att vi de senaste fyra åren haft en god kostnadskontroll och en stabil ekonomi står vi nu bättre rustade än många andra kommuner.

Resultatet visar ett överskott på 118 miljoner, vad beror det på?
– Främst beror det på ökade skatteintäkter, det vill säga det är fler som arbetar än vad prognosen sa när vi gjorde budgeten för 2023. Och det är ju i grunden något väldigt positivt. Långsiktigt behöver vi ha ett resultatöverskott på minst 2 procent för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det klarar vi med god marginal då överskottet för 2023 landar på 3,6 procent.

Och kvaliteten?
– Samtliga fyra målområden som är satta i kommunplanen är gröna. Kommunen får bra betyg i arbetsmiljöarbetet och levererar en verksamhet med god kvalitet. Det hade inte varit möjligt utan alla skickliga medarbetare som, tillsammans och kommungemensamt, arbetat för tyresöbornas bästa.

Vad är du mest stolt över?
– Först och främst att arbetet med Ett tryggare Granängsringen nu ger resultat. Tillsammans med fler och mer effektiva förebyggande insatser, exempelvis att skola, socialtjänst, polis och fritid stärkt sitt samarbete, har vi tagit stora steg för en tryggare kommun. Vi har också tagit viktiga beslut för att stärka välfärden med mer jämlik utbildning, tryggare äldreomsorg och insatser för att fler tyresöbor ska kunna hitta sammanhang och en meningsfull fritid. Sist men inte minst har vi tagit viktiga steg för att förbättra företagsklimatet i Tyresö. Det är viktigt inte minst för att ett välmående näringsliv gynnar företagsetableringar, skapar arbetstillfällen, kortar ner resor, ökar service och bidrar till trygghet.

Dela