Nu står det klart att Stockholm stad går vidare med planerna att anlägga en stenkross i Skrubba efter att Miljö- och hälsoskyddsnämnden gett klartecken. Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) meddelar nu att Tyresö kommun kommer att överklaga beslutet.

– Jag är besviken på Stockholm som inte lyssnar på boende i varken Tyresö eller Nacka. Tyresö kommun kommer att överklaga detta beslut. I tisdags fattade också kommunstyrelsen i Tyresö beslut om att försöka köpa den oexploaterade marken i Skrubba av Stockholm. Vi är övertygade om att Tyresö har bättre och högre ambitioner för utvecklingen av Skrubba, säger Mattsson (S)

Krossverksamhet innebär att stenmassor från byggprojekt tas emot för att bearbetas och sorteras. Bakom anmälan om ny krossverksamhet i Skrubba står Skanska Industrial Solutions AB (Skanska). Tyresö kommun yttrade sig inför beslutet och ställde sig då kritiska eftersom verksamheten medför risk för buller, förfulning och negativ påverkan på miljön.

– Först och främst är vi kritiska mot de risker för buller som kan uppstå för de närboende vid etableringen av en gigantisk stenkross i Skrubba. Enligt förslaget kommer krossen att maximalt kunna hantera 1 000 000 ton sten per år. Detta innebär cirka 190 in- och uttransporter per dygn under åtta års tid med aktivitet under tolv timmar per dag. I området omkring skrubba finns stora bostadsområden där den närmaste fastigheten beräknas vara 260 meter från krossen. En sådan gigantiskt stenkross medför oacceptabla risker för buller för Tyresöborna, avslutar Mattsson (S).

 

Foto: TN Tyresö Nyheter | Anita Mattsson (S)

Dela