Utveckling av den skolnära miljön, undervisning utomhus och samverkan mellan skola och friluftsliv var några av de saker barn- och utbildningsnämndens ordförande, Jannice Rockstroh (S) lyfte i samband med Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverkets webinarium inom projektet Luften är fri.

Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverket driver tillsammans projektet Luften är fri med syfte att fler människor ska prova friluftsliv och öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Den 23 november hölls ett webinarium på temat. Från Tyresö deltog barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S) för attbidra med tankar och svara på frågor om hur medborgare kan involveras i arbetet med att utveckla kommunens friluftsliv. Jannice Rockstroh fick också svara på frågor om hur friluftslivet kan göras mer tillgängligt och attraktivt för
barn och unga.
– Att barn och unga rör på sig vet vi från forskning är avgörande för deras hälsa, psykiska mående och påverkar även deras möjligheter till kunskapsinhämtning i skolan. Att därför prioritera och lyfta projekt som tillgängliggör natur för barn och unga, och en jämlik tillgång till naturen från unga år, känns prioriterat. Ett projekt som Tyresö kommun arbetar med är naturstigar där man lyssnar på barn och unga kring att utveckla deras närmiljö. Det finns också en naturskola.

– Vi behöver fundera kring hur vi än mer kan utveckla den skolnära miljön för att underlätta för förskolor och skolor att bedriva sin undervisning utomhus, inte minst i dessa tider när frisk luft och välmående är mer viktigt än någonsin. Dessutom tror jag vi kan öka samverkan mellan skola och friluftsliv och föreningar att nå ut med sina verksamheter till barn och unga, en ökad samverkan är nog en viktig nyckel för att få fler barn att upptäcka naturen, säger Jannice Rockstroh.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Jannice Rockstroh (S), Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, vill se mer utveckling av den skolnära miljön, undervisning utomhus och samverkan mellan skola och friluftsliv.

Dela