För två år sedan startade arbetet med att uppföra ett helt nytt arkiv för Tyresös historia; Tyresöarkivet.

Sedan tidigare har Tyresö kommunarkiv bevarat kommunala handlingar t. ex protokoll
från kommunstyrelsen, bygglovshandlingar, slutbetyg och liknande.

Det nya Tyresöarkivet har en annan uppgift som är att samla in, bevara och tillgängliggöra så kallade enskilda arkiv; alltså sådant som kommer från enskilda personer, föreningar och företag. Det kan vara olika former av pappersdokument som exempelvis fotografier, brev, affischer, dagböcker, inköpslistor, ritningar och protokoll från föreningar som alla kan berätta om kommunens historia på olika sätt. En del av arkivets handlingar kommer göras åtkomliga och sökbara via en digital plattform. Den är i skrivande stund inte på plats än men via tyresoarkivet på instagram kan den intresserade följa arkivets arbete och ta del av exempelvis foton som digitaliserats. Många av dessa foton är från fotografen Peter Myhr som skildrade kommunens utveckling under flera årtionden och testamenterade sin enorma skatt av fotonegativ till Tyresö kommun. En av arkivets uppgifter är att digitalisera dessa foton.

Arkivarie Eva Joelsson har lett arbetet med att bygga upp det nya Tyresöarkivet; en uppgift som nog gjort många andra arkivarier gröna av avundsjuka. Å andra sidan kanske de inte helt avundas det enorma arbete som det innebär. Att bygga upp ett nytt arkiv innebär till att börja med att skapa en stabil grund berättar Joelsson. Det gäller att hitta lämpliga lokaler, teckna en massa avtal och lösa ibland knepiga juridiska frågor, skapa rutiner för arbetet och att få olika tekniska system att fungera tillsammans med varandra.

Eva Joelsson ser fram emot att få komma i gång med att synliggöra arkivets innehåll och få all den historiska kunskap som finns där att tillgängliggöras, användas och bli relevant och engagerande för såväl forskare, som företagare, kommunanställda, skolungdomar och alla andra intresserade. Vid sidan av det stora arbetet med att samla in, ordna och bevara handlingar för framtiden så är ju arkivets funktion i allra högsta grad utåtriktad.

Eva Joelsson berättar att intresset för det nya arkivet glädjande nog är mycket stort i kommunen. Vi är många som ser fram emot att ta del av arkivets handlingar. Med hjälp av Tyresöarkivet så kan minnena om livet i Tyresö bevaras och återberättas för kommande generationer.

Om du har foton eller andra pappershandlingar, som du vill få bevarade och synliggjorda i
Tyresöarkivet kan du kontakta arkivarie Eva Joelsson via mejl, kommunarkivet@tyreso.se eller via
telefon 08 578 282 43.

Foto: TN |

Dela