Tyresö kommun har under det senaste året fått in önskemål om fler parkbänkar i kommunen från medborgare och från det Kommunala pensionärsrådet, som lämnade in en karta om var de ville ha bänkar placerade. Dessa önskemål har analyserats utifrån möjligheter att genomföras beroende av geografiskt läge, markförhållanden, trafiksäkerhet och möjlighet att bedriva en hållbar drift av bänkarna.

Park- och naturenheten har bedömt att 14 av 22 antal föreslagna placeringar är möjliga att genomföra, varav några önskade placeringar har justerats något för att fungera. Ett par placeringar har inte varit möjlig att genomföra alls på grund av att kommunen inte äger lämplig mark i området.

Bilderna ovan visar parkbänkar som har monterats, ska monteras under året eller där det utreds en placering i området. Utöver dessa punkter planerar kommunen för nya parkbänkar på följande platser: gångvägarna mellan Strandtorget och Tyresö skola, stora gräsplan/fältet vid skogen mellan kamomillgränd, Veronikagränd och Nypongränd, Jungfruvägen – Undersökes och I närheten av Koriandergränd, nära fotbollsplanen samt utforskarparken.

Foto: TN Tyresö kommun | Kartbild som visar parkbänksplaceringar runt Barnsjön.

Dela