Vid Bollmora vårdcentral har det under några år pågått ett arbete med att uppföra ett nytt äldreboende. Nu har projektet kommit så pass långt att en huskropp går att urskilja. 

Det är Hemsö som bygger äldreboendet med ca 80 platser för vårdboende samt korttidsboende med 12 platser. Byggnaden kommer bestå av sju våningar med underliggande p-garage inräknat.

Byggnaden ingår i ett pilotprojekt för en helt ny certifiering, NollCO2, som syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det görs genom miljömedvetna val av material och tekniska system, utformning av byggnad, val av klimatsmarta leverantörer och entreprenörer med mera.

Kommunen ansvarar för el, vatten och avlopp, samt för att bygga gatorna i området. I mars 2022 planerar man lägga kantsten, göra planteringar etc. i den östra delen av området.

När byggnaden står färdig kommer stiftelsen Stora Sköndal att hyra in sig och bedriva ett vård- och korttidsboende.

Byggnaden planeras stå färdig under 2022.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Snart är byggnaden färdigställd.

Dela