Mathias Tegnér är riksdagsledamot från Tyresö. Han är född i slutet av 70-talet och är uppvuxen i kommunen. Idag bor Mathias i Raksta med fru och två barn, men är uppväxt i Öringe. Innan riksdagsarbetet arbetade han på Hennes & Mauritz som ekonomichef och var med när företaget expanderade i Malaysia och Australien. På Handelshögskolan i Stockholm utbildade han sig till civilekonom och i Sveriges riksdag är han ledamot i näringsutskottet, samt sitter i riksbanksfullmäktige. Mathias har ett genuint idrottsintresse och är ordförande i både Stockholms ishockeyförbund och Hanvikens SK.

Som liten parvel på mitt dagis, Sagan, fick jag redan som femåring doppa tårna i vad som skulle visa sig vara lärdomar om rättvisa. Där, i närheten av Tyresö centrum fick jag lära mig att dela med mig och därmed ta mig an rättvisa i praktiken. För det är utan tvekan så, att det är skillnad på att prata om rättvisa och agera rättvist.

Jag inser att orättvisa inte är något objektivt begrepp som alla kan enas om, men den växande och extrema ojämlikheten får de flesta att ifrågasätta rättvisan i vår värld. Ojämlikheten ökar i världen och har gjort så i decennier. En busslast av världens rikaste personer äger lika mycket som halva jordens befolkning. I vårt eget land äger fem personer mer än fem miljoner svenskar.

Denna orättvisa är naturligtvis störst om vi jämför oss med andra länder, men det är lika uppenbart att olika individer i vårt land och i vår kommun har extremt olika förutsättningar i livet. Längs med tunnelbanans röda linje skiljer genomsnittslivslängden mellan en högutbildad man från Danderyd och en lågutbildad man i Vårby gård hisnande 16 år. En halvtimmes tur med tunnelbanan, men en helt annan värld. Liknande klyftor ser vi också i vår egen kommun. Ingen ska intala mig att barn generellt som växer upp i exempelvis Bollmoraberg har samma förutsättningar som barn i Fornudden.

Det är uppenbart att hela vårt land behöver en aktiv politik för att minska klyftorna i vårt land. Alltifrån ekonomisk bekämpning av ojämlikheten till satsningar i exempelvis Tyresö som säkrar att alla skolor kan ge likvärdiga förutsättningar, oavsett elevernas utmaningar.

Istället går utvecklingen åt fel håll. Sedan millennieskiftet har ojämlikheten ökat i Sverige, oaktat regering. Det beror inte på ovilja, utan på hur dagens globaliserade värld är beskaffad. Tyvärr har Sverige nu fått en regering som verkar ha som ambition att öka klyftorna och ojämlikheten i vårt land och vidtar därför gång efter gång åtgärder som ökar klyftorna. Mycket tyder på att den politiken kommer förvärra de problem som vi brottas med idag, som låga skolresultat, hög gängbrottslighet och en tudelad arbetsmarknad. Med kirurgisk precision har regeringen sänkt skatten för de rikaste och lagt ner utredningar som skulle kunna göra Sverige mer rättvist.

Vi vet att ökad ojämlikhet brukar leda till lägre tillit mellan medborgare och mellan medborgare och stat. Ska vi kunna öka sammanhållningen i vårt land behöver vi en politik som minskar klyftorna och bekämpar orättvisor. Tyvärr verkar regeringen inte ens se problemet och än mindre har de några åtgärder. Jag tänker att ett första steg skulle vara att mangrant skicka ministrarna till en grundkurs i rättvisa på Förskolan Sagan i Tyresö.

Mathias Tegnér

Foto: TN Tyresö Nyheter | Mathias Tegner

Dela