Björkbackens vård och äldreboende upphörde under juni månad.

Nedtrappningen hade skett under en längre tid vilket innebar att det till sist endast var ett tjugotal personer som fick flytta till andra boenden i kommunen.

Frågan som uppstått har varit vad som nu ska ske med Björkbacken. Kommunens politiska partier och Tyresö Bostäder är inte helt överens i ärendet. Men många av kommunens äldre framhåller att en bättre plats för ett äldreboende finns inte.

– Den kommunala hemtjänsten är idag placerad i de nedre lokalerna på Björkbacken säger Susann Ronström (S) och ordförande i nämnden.

Men dom lokalerna är inte tillräckliga eftersom efterfrågan på hemtjänsten hela tiden ökar. Så nu kommer verksamheten kunna flytta upp och nyttja fler och större lokaler i byggnaden, men innan det kan ske måste en renovering av lokalerna komma tillstånd.

Dagvårdsverksamhet
Äldreförvaltningen kommer även starta upp en dagvårdsverksamhet för äldre personer som har behov av det. Tanken är att man kommer till dagverksamheten på morgonen och åker tillbaka till sitt ordinarie hem på eftermiddagen.

– De personer som kommer att erbjudas daglig verksamhet ska få en ökad stimulans och välbefinnande av att möta andra personer i liknande situationer och en kunnig personalgrupp Susann Ronström (S) och ordförande i nämnden. 

Andra verksamheter som kommer finnas på Björkbacken de närmsta åren är kommunens hälso- och sjukvårdsenheten och boendestödjarna. 

Foto: TN |

Dela