Ungefär hundra personer trotsade det gråa vädret och gick i demonstrationståget från Granängsringen till Forelltorget när Socialdemokraterna i Tyresö firade första maj. Ännu fler anslöt vid Forelltorget där mötet med tal och underhållning hölls.

På arbetarrörelsens internationella högtidsdag första maj arrangerade Socialdemokraterna i Tyresö traditionsenligt demonstrationståg med ett öppet möte på Forelltorget som avslutning.

Under mötet så underhöll singer/songwritern Emma Larsen med uppskattad musik mellan talen. Själva talen stod Anita Mattsson, socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande, Mathias Tegnér, riksdagsledamot, och Johanna Schaub, ordförande SSU-Tyresö, för.

Parollen för årets första maj var “Tillsammans för trygghet” vilket även var det genomgående temat i talen.

Anita Mattsson menade att ett tryggt Tyresö måste ha skolor som har rätt resurser, en äldreomsorg som inte tvingar äldre att flytta från kommunen och en bostadsmarknad för alla.

Mathias Tegnér pratade mer utifrån det nationella och regionala perspektivet. Där vårdkrisen i stockholmsregionen lyftes, kampen mot den organiserade brottsligheten fick utrymme men också att vi måste ta krafttag mot brottslighetens grund.

För Johanna Schaub var det ungdomsfrågorna som stod mest i fokus. Där framförallt Tyresös bostadskris lyftes fram och frågan vart Tyresös ungdomar ska kunna flytta när det inte satsas på hyresrätter i kommunen.

Tåget leddes av fanbärarna Eija Räty, Jerry Svensson samt Fernando Quiroga och ackompanjerades av Svenska järnvägars musikkår.

Foto: TN | De tre talarna gick traditionsenligt efter orkestern. Från vänster Anita Mattsson, Mathias Tegnér och Johanna Schaub

Dela