Ännu verkar inte sista ordet i frågan om Björkbackens äldreboende sagt, nu kommer nämligen nästa vändning. Det nya politiska styret med Socialdemokrater och Moderater är överens i frågan och ett första beslut är redan taget. Knappt ett år efter stängningen av Björkbacken är processen igång för ett nytt boende, i samma lokaler.  

I Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma politiska plattform står det att Tyresö kommun ska bygga och driva ett äldreboende vid Björkbacken. Ett första beslut är alltså redan taget då man gett kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om ett vård- och omsorgsboende i Björkbackens lokaler. Det var nämligen första dagordningspunkten när samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden sammanträdde för första gången. I tjänsteskrivelsen står det att bland annat att platsen anses lämplig av flera olika anledningar. Närheten till centrum och därmed handel och service samt goda kommunikationer är en av anledningarna. Liberalerna yrkade på återremiss då man ansåg att man inte fått svar på många frågor kring ärendet, men nämnden biföll förslaget.

Björkbacken är en av Tyresös största politiska frågor i modern tid. Över flera mandatperioder har politikerna debatterat och kämpat för äldreboendets vara eller icke-vara. När Alliansstyret 2017 drev igenom förslaget om en nedläggning rasade oppositionen. Socialdemokraterna utmålade sig som garanten för Björkbackens överlevnad. Och mycket riktigt revs beslutet upp efter maktskiftet i kommunen 2018. Flera utredningar senare hamnade beslutet hos Tyresö Bostäders styrelse som röstade ner förslaget om renovering vilket ledde till att boendet stängde den 30e juni 2023. Då trodde nog många att det var slutet på historien. Men, ett år senare är ett första steg mot ett nytt Björkbacken taget. Frågan om ett kommunalt äldreboende på Björkbacken verkar i allra högsta grad levande igen. Det kommer dock dröja innan vi vet vad som händer härnäst och om den åldrande befolkningen i Tyresö kommer få ett nytt Björkbacken.

Tidplan (utdrag ur tjänsteskrivelsen):

  • Beslut om planuppdrag, kvartal 2, 2024
  • Beslut om samråd, kvartal 1, 2025
  • Beslut om granskning kvartal 3, 2025
  • Beslut om antagande kvartal 1, 2026
  • Laga kraft tidigast kvartal 2, 2026

Om allt går enligt plan kan man som tidigast börja bygga det nya äldreboendet 2026

Foto: Tyresö Nyheter

Dela