Hembygdsföreningen har ett stort ansvar att föra historien om Tyresö vidare, sa ordförande Göran Sundgren i invigningstalet vid jubileumsutställningen på Tyresö bibliotek.

Han menade att det var i grevens tid som Tyresö hembygdsförening bildades för 50 år sedan. Det nya moderna Tyresö, som började växa fram under 1960-talet, hade kommit en bra bit på väg då några Tyresöbor med historiskt intresse bildade föreningen år 1972. Man ville ta vara på kunskapen om det som höll på att försvinna när kommunen förvandlades från lantlig idyll till modern förort.

Många olika aktiviteter
Föreningen, som idag har cirka 300 medlemmar, välkomnar alla som är intresserade av kommunens historia, nutid och framtid. Verksamheten består bland annat av föredrag om Tyresös historia, vandringar och ibland bussutflykter utanför kommunen. Föreningen försöker även vårda kulturmiljöer såsom gravfält från forntiden och samarbetar med kommunen i kulturmiljöfrågor.

Hembygdsföreningen fungerar också som remissinstans och lämnar synpunkter till kommunen i planfrågor gällande nybyggnation och infrastruktur i kulturkänsliga områden.

Räddningsaktion för Ahlstorp
En viktig uppgift handlar om att ta hand båtmanstorpet Ahlstorp, som ligger vid Alby och ägs av kommunen. Under 1970-talet började torpet förfalla. Hembygdsföreningen drog då i gång en räddningsaktion som ledde till att de fick förtroendet att förvalta torpet. På Ahlstorp är det aktiviteter året om, bland annat valborgsfirande och julmarknad då alla är välkomna.

Kunskap om hembygdens historia och utveckling
Genom åren har det tagits fram flera böcker och utställningar där hembygdsföreningen har bidragit. Det är ett viktigt sätt att sprida kunskap om och levandegöra Tyresös historia samt väcka intresse bland både nyinflyttade och äldre Tyresöbor.

Inom föreningen samlas fortlöpande foton och dokument. Dessa planeras nu att överföras till kommunens nya arkiv Tyresöarkivet, som liksom hembygdsföreningen har som syfte att slå vakt om kulturarvet i Tyresö.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Vid jubileumsutställningen på Tyresö bibliotek gavs en glimt av vad föreningen gjort under sina 50 år

Dela