Coronapandemin fick under 2020 stora konsekvenser för arbetslösheten i Sverige, något som även drabbade Tyresö lokalt. Arbetslösheten låg strax under 5 % innan pandemin startade och i mars 2020 ökade arbetslösheten drastiskt och nådde kulmen i juli med en arbetslöshet på 6.70 %.

I slutet av förra året landade arbetslösheten för första på gången på 5 %, alltså 1.70 procentenheter lägre än toppnoteringen i juli 2020. Det är också rejält under snitten för både Stockholms län (6.70 %) och hela Sverige (7.20 %)

 

– Det är förstås glädjande att arbetslösheten sjunker i Tyresö, säger Christoffer Holmström (S), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Dels så är det bra för kommunen men även för individerna som kommer ut i arbetslivet.

 

Även ungdomsarbetslösheten har sjunkit från 12.20 % under juli 2020 till 7.40 % under slutet av 2021. En sänkning med hela 3.80 procentenheter.

 

– I Tyresö ligger vi långt fram i arbetet för att motverka ungdomsarbetslöshet, berättar Holmström (S). Vi har utvecklat arbetet med feriejobb för att ge ungdomar en bättre start in på arbetsmarknaden, men vi har också fantastiska verksamheter för de ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknad.

 

– Ung i Tyresö är en av alla viktiga insatser vi har, men vi har också Second Chance School och en helt fantastisk vuxenutbildning på C3L. Att ge ungdomar rätt förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden är nyckeln, för vissa handlar det om relevant utbildning, för andra handlar det om arbetslivserfarenhet och för andra kan det handla om att det behövs stöd i att hitta rätt och söka arbete.

 

Även i statistiken för personer som är födda utomlands ligger Tyresö bra till med en arbetslöshet på 11.90 % jämfört med 13.70 % för Stockholms län och 17.80 % för hela Sverige. Holmström (S) menar att det beror på att kommunen under många år arbetat strukturerat med den målgruppen.

 

– Centrum för arbete och integration men även C3L är två jätteviktiga delar för den här gruppen, säger han. Etableringscentrum, som vi under denna mandatperiod gjorde till en permanent verksamhet i kommunen, har också fantastiska resultat för att få nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden ut i arbete och försörjning.

 

Foto: TN TN |

Dela