I år är det 50 år sedan homosexuella, bisexuella, transpersoner med flera inte längre accepterade att bli trakasserade av polis och samhället av den enkla anledningen att de ville vara sig själva och umgås under samma tak. På en bar i New York började man göra motstånd. Det som kom att kallas Stonewall-upproret var början på den frigörelse som skulle ta HBTQ+ -personer genom en resa av borttagen sjukdomsstämpel, partnerskap, anitdiskrimineringslagar samt rätten att ingå äktenskap. I Sverige har vi gjort mycket, men med detta har strävan framåt inte stannat.

Under Stockholm Pride valde Tyresö kommun att uppmärksamma HBTQ+ -personer genom att måla ett av övergångställena i kommunen i regnbågens färger. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Majoriteten av invånarna var positiva, vilket gör mig stolt och glad över att vara tyresöbo. Andra var negativa och ifrågasatte om det verkligen var nödvändigt, lagligt och om inte kommunen skulle lägga sitt fokus någon annanstans. Svaret är att det är nödvändigt, vi ska hålla oss inom lagens gränser och att vi kan fokusera på flera saker samtidigt.

Varför är det då viktigt att vi som kommun gör vad vi kan för våra HBTQ+ -medmänniskor? I flertalet rapporter kan vi läsa att denna grupp har en ökad risk för psykisk ohälsa, i synnerhet depression, ångest och självmordsbeteende. Denna grupp tar också till självmedicinering i form av alkohol i större utsträckning jämfört med personer som tillhör normen. Rapporterna talar om att den markanta skillnaden i välmående kan bero på minoritetsstress, det vill säga ökad psykosocial stress och påfrestning som kommer av att överskrida, avvika eller bryta mot hetero- och/eller könsnormen.

Genom att måla ett övergångsställe visar vi att Tyresö välkomnar och står upp för HBTQ+ -personer och de som bryter mot normen. Självklart löser inte ett målat övergångsställe alla problem, men vi vet att symboler och bekräftelse spelar roll. Ett exempel på detta är att efter att samkönad äktenskapslagstiftning infördes i delstater runt om i USA sjönk självmordsstatistiken bland unga med 14 procent. Lagförändringen ledde till minskad psykisk ohälsa.

Jag hoppas att ett ställningstagande som att måla ett övergångställe kan hjälpa oss lite längre på vägen mot acceptans och ökad medvetenhet att normbrytande personer finns överallt i samhället, och att vi alla kan bidra till att minska den stress dessa personer utsätts för.

Jag vill också avsluta med att nämna att Tyresö kommun har arbetet med HBTQ+ -certifiering och framöver hoppas vi kunna skapa mötesplatser för HBTQ+ -personer för att minska ensamheten och öka känslan av samhörighet.

Anita Mattsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Foto: TN |

Dela