Coronaviruser är för de allra flesta av oss inte farligt, men många känner ändå oro.

– Vi kan alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen. I grunden handlar det om att värna dem som har störst risk att drabbas hårt, och att säkerställa att vårdkapacitet är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver. säger Anita Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms instruktioner. beslutsfattare har daglig kontakt med Länsstyrelsen, som samordnar kommunernas riktlinjer.

– I Tyresö har vi planer för hur vi hanterar ett utbrott av sjukdomen eller personalbortfall i våra verksamheter. Det finns en beredskap för att anpassa kommunens insatser vid behov, vilker innebär att omsorgstagarnas behov ska bli tillgodosedda.

Foto: TN | – Vi säkerställer att vårdkapaciteten är god för att ge bästa möjliga vård åt dem som behöver, säg Anita Mattsson (S).

Dela