Frågan aktualiserades först i början på 80-talet, sedan 2006 har bron drivits av Liberalerna med Mats Lindblom i spetsen. Efter lång tid står det nu en bro klar över Nyforsviken mellan Alby Naturreservat och Tyresta Naturreservat med tillhörande gångvägar. Den stora satsningen på friluftslivet blir värdefull för tyresöborna, men också för alla andra i nvånare i Stockholmsregionen.

–        För oss är det en tillgänglighetsfråga i grund och botten. Vi sitter ju nämligen på en nationalskatt i söder. Vi vill se att fler får möjlighet att ta del av det fantastiska friluftslivet i Tyresta och bron skapar den möjligheten. Genom denna satsning så blir det också en nordlig entré till parken, något som kommer öka värdet av området för Tyresöborna och resten av Stockholm, säger Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

För sju år sedan valde man att mötas över blockgränserna för att ta i hand om ett brobygge. Sommaren 2016 fattade en brokig majoritet (L, S, MP, V, KD) beslut om att finansiera broförbindelsen. En arkitekttävling drog igång där Tyresöborna och andra besökare fick möjlighet att studera förslagen på biblioteket i centrum. En jury utsåg sedan en vinnare.

Vad fanns det för fördelar?

–        Fördelarna var att man knöt ihop Alby med Tyresta. Alby friluftsområde har redan god service, lokaltrafik, motionsspår och annat infrastruktur helt enkelt. Allt som saknades var denna bro, säger Mats Lindblom.

Frågan om ett brobygge har funnits mycket länge. Idéen diskuterades redan på 80-talet i dåvarande fritidsförvaltningen i Tyresö kommun. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen såg stora möjligheter och fördelar genom en broförbindelse och ville tidigt titta närmare på möjligheterna till en broförbindelse. Hans Strandell, dåvarande fritidschef tog fram den första utredningen.

–        Det finns flera fördelar för Tyresöborna med ett brobygge. Entréer vid exempelvis Nyfors är väldigt kuperad – det är brant och lite svårtillgängligt. Här får man nu en relativt flack passage – du kan komma med barnvagn eller cykel. Alby har en ganska hög belastning – det händer mycket där. Du har badet, friskispass på ängarna, caféer, event mm. En annan fördel är då att för den som vill ut i en lugn stund i en orörd skog så kan man nu lättare ta sig ut till Tyresta. Helt plötsligt får vi nu ett mycket större friluftsområde. Utöver detta så blir det också en säkrare passage för de som vill åka skidor på andra sidan sjön, säger Mats Lindblom (L).

Ett femtiotal personer hade samlats för att inviga broförbindelsen. Alexander Enkvist (L), ordförande för kultur och fritidsnämnden klippte bandet och nu står bron klar.

–        Invigningen av bron och den nya entrén till nationalparken kommer att vara ett lyft för både friluftslivet, naturen och tillgängligheten för Tyresös invånare, säger Alexander Enkvist (L), ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Foto: TN TN | Den nya bron som sträcker sig mellan Alby och Tyresta. 

Dela