Detta är en debattartikel och det är författarna som står för åsikterna i artikeln, inte Tyresö Nyheter.

Alla kvinnor ska få den vård de behöver. Men i Region Stockholm (tidigare landstinget) är inte detta fallet. Allt fler gynekologiska mottagningar runt om i länet stänger igen eller försämrar sina öppettider. I Tyresö finns ingen gynmottagning utan kvinnor hänvisas istället till Handen, Globenområdet eller Södertälje. Nu kommer nästa slag mot kvinnors hälsa, gynmottagningen i Handen stänger. Detta bekymrar oss och många kvinnor i Tyresö och Haninge. Vi ställer oss frågan – Varför är det så viktigt för de styrande i regionen att prioritera vårdföretag före kvinnors hälsa?

Specialiserad gynekologi har sedan 2012 bedrivits inom lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att privata vårdgivare kan öppna gynmottagningar var helst de vill, utan politisk styrning som pekar ut var vården behövs. Det är alltså inte patienternas valfrihet som värnas, utan valfriheten för vårdgivarna. Vårdföretag som idag driver många av regionens vårdinrättningar väljer bort gynekologisk vård för att det inte ses som lönsamt och menar att ersättningen från regionen är för låg.

Vi kan därför konstatera att bolagens vinstintresse går före länets kvinnors vårdbehov.

Efter att gyn i Handen stänger igen ligger bara 16 av 44 gynmottagningar utanför tullarna. Det betyder att de som bor i innerstan har du väldigt god tillgång till vård. Men ju längre ut i länet du bor, desto sämre är dina möjligheter att få vård. Långa avstånd och långa vårdköer till de mottagningar som finns gör att kvinnor väljer bort eller skjuter upp att uppsöka vård, trots att de egentligen behöver den. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser – till exempel cancer som inte upptäcks i tid. Därför måste det finnas tillgängliga mottagningar i hela länet.

Den styrande blågröna majoriteten i regionen måste agera för att också kvinnor i Tyresö ska få god tillgång till gynekologisk vård. Det måste ringa en varningsklocka hos de blågröna politikerna och hos kvinnor i länet, ett vårdval som i realiteten leder till mindre valfrihet och en ojämlik vård kan inte vara försvarbart.

För oss Socialdemokrater är det självklart att Region Stockholms uppgift är att säkerställa att det finns likvärdig vård för alla invånare i hela länet. Vi kräver därför att regionen öppnar gynekologiska mottagningar i egen regi på de ställen där tillgängligheten idag brister.

Alla kvinnor har rätt till god vård.

Talla Alkurdi (S) oppositionsregionråd, Region Stockholm

Anita Mattsson (S) kommunstyrelseordförande, Tyresö

Foto: TN | Anita Mattsson (S) kommunstyrelseordförande, Tyresö

Dela