“Varje röst för demokrati, rättvisa och jämlikhet är avgörande.”

Inför det kommande EU-valet kan det vara lätt att falla i fällan och tro att vår enskilda röst inte spelar någon roll, att de stora besluten fattas långt borta från vår verklighet. Jag vill utmana den tanken, och jag vill göra det genom att betrakta den ur ett barns perspektiv.

Föreställ er världen genom ögonen på ett barn som, istället för att fundera över vilken lek som ska väljas på rasten, har lärt sig vad social distansering innebär. Ett barn som läst sina första år i skolan under en tid präglad av en världsomfattande pandemi, och som därefter vuxit upp i skuggan av närliggande krig och konflikter. Detta barn har redan i sin unga ålder konfronterats med utmaningar få kunnat föreställa sig. Hen har anpassat sig till nya rutiner, missat ovärderliga stunder av sin barndom, och tvingats växa upp alldeles för snabbt. Dessa barns upplevelser under dess tidiga formbara år kommer att prägla deras syn på världen, och EU-val vi står inför för är för våra barn långt mer än en politisk fråga. Det är en fråga om vilken framtid vi väljer för dem, vilket ansvar vi tar, eller inte tar, för vår nästa generation.

Alla barn har rätt att få möta framtiden med nyfikenhet och förväntan. De har rätt att få drömma om att utforska ett öppen, fritt och sammanlänkat Europa, som gemensamt har ett större mandat för fred, i en värld såväl inom som bortom Europas gränser. Att använda vår röst för ett sådant mandat, är så mycket mer än en demokratisk rättighet, det är en handling av solidaritet med våra barn, med våra europeiska grannar och med de värderingar som håller samman vårt samhälle.

Hur kan vi då se våra barn i ögonen och veta att vi hade en möjlighet att påverka deras framtid, men valde att avstå från att lägga vår röst. Hur kan vi aktivt signalera till nästa generation, att deras framtida röst är för svag, utan tillräckligt värde i ett större sammanhang, genom att inte använda vår berättigade röst i ett val för Europas framtid?

EU bildades i kölvattnet av två förödande världskrig, med det primära syftet att genom ekonomiskt och politiskt samarbete förhindra framtida konflikter. Nu står vi åter inför utmaningar där krigen i Gaza och Ukraina smärtsamt påminner om att fred i vår del av världen är allt annat än självklar och att EU:s ursprungliga mål – att främja fred, stabilitet och välstånd genom samarbete – är lika relevant nu som då.

När vi Sverige känner att EU-valet är avlägset och att vår röst inte gör skillnad, låt mig då påminna om att i ett Europa där nationalistiska och populistiska krafter vinner mark, är varje röst för demokrati, rättvisa och jämlikhet avgörande. Det är precis i detta kritiska läge som vi måste påminna oss om betydelsen av varje enskild röst.

Våra barn kan inte rösta i detta val, men de kommer att leva med dess utfall. Låt oss visa att deras framtiden är viktig för oss, att vi är villiga att kämpa för ett Europa där de kan leva sina drömmar till fullo, utan rädsla eller begränsningar. Låt oss visa vi är en kommun som tar ansvar, en
kommun där vi använder vår röst för att göra det val som speglar den framtid vi önskar för dem. Låt oss visa att varje röst räknas.

Med hopp om ett starkare, enat Europa!

Sanna Stjernenfall

Dela