Under pandemin har föräldralediga och arbetslösa med barn som går på någon av kommunens kommunala förskolor haft en begränsning på 15 h/vecka. Efter beslut av barn- och utbildningsnämnden i juni tas nu den begräsningen bort i augusti. Det innebär att barn till föräldralediga och arbetslösa har rätt till full vistelsetid på 24 h per vecka igen.

Tyresös kommunala förskolor har under pandemin haft ett ansträngt läge  med hög personalfrånvaro och stränga riktlinjer kring när man ska vara hemma om man har symptom. För att hjälpa pedagogerna att orka med sitt arbete och säkerställa en god kvalitet i verksamheten beslutade barn- och utbildningsnämnden i höstas om tillfälliga begränsningar i hur många timmar barn till föräldralediga och arbetslösa haft rätt till på förskolan. Nu bedömer dock nämnden att läget är så pass stabilt att förskolorna kan återgå till normal vistelsetid.

–          Det här var ett nödvändigt men tufft beslut att ta för att vår personal skulle orka. Det har gjorts ett enormt arbete ute på förskolorna under pandemin och jag känner stor tacksamhet gentemot personal och föräldrar som tillsammans jobbat för att verksamheten har kunnat upprätthålla en bra kvalitet för våra barn, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannice Rockstroh (S)

Barn- och utbildningsnämnden följer dock läget under hösten och hoppas att utvecklingen går åt rätt håll. 

Foto: TN Tyresö Nyheter | Jannice Rockstroh (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Dela