DEMOKRATI
Tyresö kommun har tagit sitt första steg i att ingå i ett idéburet offentligt partnerskap. Youth 2030 Movement har som målsättning att skapa bättre möjligheter för unga med intellektuell funktionsnedsättning att få inflytande.

Unga i Tyresö anser att man inte hörsammas, att man inte får/kan påverka beslut som berör sig själv samt att unga blir diskriminerade av vuxna utifrån sin ålder. Att delta i samhällsutvecklingen kan därför vara svårt och för unga med intellektuell funktionsnedsättning är det ännu svårare. Riskerna är högre att man exempelvis blir utnyttjad. Tyresö kommun vill ändra på det.

– Genom vårt partnerskap med Youth 2030 Movement strävar vi efter att ge unga, särskilt de med intellektuella funktionsnedsättningar, en starkare röst. Vi vill att man ska känna att man är viktig i samhället och en del av demokratin. Jag ser verkligen fram emot att se hur projektet utvecklas, där vi framöver involverar fler grupper, säger kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S).

Ett idéburet offentligt partnerskap innebär att idéburna organisationer arbetar tillsammans med offentlig sektor för att lösa samhällsproblem. Det har man alltså nu startat igång med Youth 2030 Movement. Organisationens syfte är att unga med intellektuella funktionshinder ska få en bättre möjlighet till att delta i samhällsutvecklingen. Man vill också skapa forum samt platser där unga i Tyresö kan få ett ökat inflytande och därmed delta

Dela