Häromdagen slog nyheten ner. De gamla huvudmotståndarna Socialdemokraterna och Moderaterna gör gemensam sak för att trygga utvecklingen av Tyresö kommun. Ett historiskt beslut hade tagits av de respektive partierna för att tillsammans styra kommunen.

En grundförutsättning för att kunna ha ett stabilt styre i en kommun är en fungerande majoritet. Utan det blir styret handlingsförlamat och det blir omöjligt att få fram klok politik för Tyresöbornas bästa.Det som nyligen har hänt är att vi har tappat den möjligheten till majoritet i framförallt budgetarbetet.

Det betyder att vi med det tidigare styret inte har kunnat vara säkra på ifall vi ens kunnat få igenom en gemensam budget för styret. Det är kommunens viktigaste dokument och sätter den politiska prägeln för nästkommande år, i vissa fall för flera år framåt. Det är inte möjligt att styra Tyresö utan ett tryggt och stabilt underlag och en budget som samlar en majoritet i kommunfullmäktige.

För oss Socialdemokrater är detta förstås ett svårt val, vi kan tänka oss att det inte är helt lätt heller för Moderaterna. Vi har genom alla tider, på många olika sätt varit varandras motpoler och huvudmotståndare i svensk politik, såväl nationellt som regionalt men även lokalt i Tyresö. Så länge vi har varit politiskt aktiva så har det varit socialdemokratins verklighet.

Men samtidigt finns det också mycket som förenar. Socialdemokraterna och Moderaterna har alltid varit Sveriges två statsbärande partier. Båda partierna är vana att ta ansvaret, se helheten och sätta invånarna i första rummet. Vi bärs båda av en pragmatisk syn på kommunpolitiken, vi vill helt enkelt göra det som krävs för att Tyresö ska bli en så bra kommun som möjligt att bo, leva och verka i.

I dessa svåra tider krävs det handlingskraft och ett styre som tar ansvar över utvecklingen. Vi behöver snabba på utvecklingen av kommunen på flera områden. Vi menar att det att det krävs ett stabilt och tryggt styre för att få den utvecklingen på plats. Med facit i hand för att ens kunna få en budget och kommunplan på plats.

På kommunal nivå är det få saker som skiljer partierna åt även om det ibland verkar som att vi är oense i det mesta. De 98 % av sakfrågorna som vi är överens i får helt enkelt inte något större utrymme, vare sig i media eller i debatterna. Det hör kort och gott till politikens natur. Kommunpolitik är mer pragmatisk än den nationella politiken. Besluten hamnar närmre invånarna och lokala politiker är i regel mer intresserade av att hitta den bästa lösningen.

Med det sagt så finns det förstås åsiktsskillnader mellan de två partierna. Det hör även det till sakens natur när man är varandras politiska huvudmotståndare. Eller snarare blir man det för att det finns skillnader i vilka politiska ställningstaganden man gör. På kommunal nivå i Tyresö är de politiska skillnaderna dock ganska små, men ges som sagt oproportionerligt stort utrymme. I de frågor som skiljer partierna åt har vi dock goda förhoppningar om att kunna hitta gemensamma vägar framåt och kunna lösa ut frågorna tillsammans. De samtal som hittills har skett tillsammans med Moderaterna gör oss trygga i det, även om det i vissa frågor innebär att vi behöver kompromissa.

Vi som parti kommer att fortsätta stå upp för den generella välfärden, vi kommer att fortsätta att stå för våra värderingar och vår samhällssyn. Där behöver man inte vara orolig. Att vi kommer behöva kompromissa i frågor är inte unikt för ett samarbete med Moderaterna, det gäller i alla former av samarbeten och så länge vi inte har en egen majoritet i kommunfullmäktige så kommer det att krävas kompromisser.

Vi Socialdemokrater har gjort detta val för att vi är övertygade om att det är för Tyresöbornas bästa. Politiker är utsedda för att alltid sätta innevånarna i första rummet, det är ett tungt ansvar som ibland innebär att man behöver ta svåra men nödvändiga beslut. Det hade våra medlemmar med sig när de på medlemsmötet beslutade om vägen framåt och det har vi som parti med oss när vi nu formerar ett nytt styre och hittar en gemensam väg med Moderaterna.

Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande
Susann Ronström, ordförande Socialdemokraterna i Tyresö

Dela