Som en del i ett välfärdspaket satsade Tillsammans för Tyresö på att bilda en fältgrupp med fältassistenter. Fältassistenterna är nu anställda och kommer börja den 5 oktober.

Uppdraget består i att skapa relationer och trygghet för ungdomar 10-18 år samt deras familjer. Tillsammans med personal inom skola, fritidsverksamhet och andra verksamheter ska fältassistenterna arbeta långsiktigt förebyggande för ungdomars trygghet och psykosociala miljö.

Fältassistenterna ska möta ungdomar i deras miljöer såsom skola, fritidsgårdar och sociala medier. Tjänsterna innefattar dels ett utåtriktat arbete med att hålla i gruppverksamheter, delta i föräldramöten, klassbesök etc, men också enskilda samtal med ungdomar och vårdnadshavare. Arbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomarnas integritet.

Det långsiktiga målet är att minska antalet barn och ungdomar som har behov av hjälp av

kommunens socialtjänst utifrån eget beteende som orsak. Verksamheten ska också bidra till att tidigt identifiera sociala problem så att de barn och ungdomar som är i behov av insatser får hjälp och stöd på ett tidigt stadium.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, uttalar sig:
-Att skapa trygghet för våra ungdomar och deras familjer är högt prioriterat för oss Socialdemokrater. Med fältassistenter kommer vi nu kunna fylla de luckor där skola och fritidsgårdarna inte finns närvarande och tidigt kunna etablera kontakt med ungdomar som riskerar att hamna snett. Med den här metoden stärker vi nu det viktiga förebyggande arbetet mot otrygghet.

Foto: TN |

Dela