STÖD
En avsiktsförklaring har skrivit mellan Region Stockholm och Tyresö kommun för att öppna en familjecentral i kommunen. En starkare samverkan och mer effektiv verksamhet är anledningen

Konceptet med familjecentral är ett sätt att organisera flera typer av kommunalt och regionalt stöd och vård. Det bygger på att samlokalisering och samverkan ger snabbare ledtider och effektivare kommunal- och regional service.

– Det kommer att bli enklare och bättre för tyresöborna men också mer valuta för pengarna, säger Christoffer Holmström (S), vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Vi kommer tillsammans med regionen kunna ge bättre stöd, service och vård.

Lägsta nivån av service för att kunna kallas familjecentral är att man samlokaliserar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet. Förutom det är det en fördel att andra verksamheter och samhällsaktörer ingår i samarbetet.

Syftet med en familjecentral är i regel att minska ohälsan hos barn, såväl psykisk som fysisk, minska ojämlikhet och utanförskap samt att se till att ingen hamnar mellan stolarna.

– Det är förstås fantastiskt att det här börjar bli verklighet. Arbetet inleddes redan 2019 men den då Alliansstyrda regionen drog sig ur samarbetet, berättar Christoffer Holmström (S). Det kommer ge ett värde för både individer och familjer men också för samhället i stort ifall det blir de effekter jag hoppas på.

Vart familjecentralen kommer att placeras är ännu inte klart men någonstans i de centrala delarna av Tyresö.

Dela