Tyresö kommun och Tybo har sedan 2021 ett projekt som heter Ett tryggare Granängsringen. I projektet ingår att förbättra närmiljön i bostadsområdet.

I kommunen erbjuds elever från Tyresös skolor födda 2007–08 sommarjobb varje år. 2023 fick 283 elever sommarjobb på detta
sätt. Olika platser erbjuds och efter ansökningar fördelas arbetsuppgifterna. Exempel på arbetsområden är dagkollo vid Alby friluftsbad, fritidsgårdarna i Nyboda och Bergfoten, Strandbadet, biblioteket och fritidsbanken för att nämna några. Ett annat större område är just Granängsringen och där ingår också Alléplan.

Projektansvarig för Ett tryggare Granängsringen är Riisaa Löfström, enhetschef på Bergfotens fritidsgård. Efter att ansökningar kommit in fördelas alla platser på de olika sommarjobben. Just Granängsringen och Alléplan hanterar i år 80 feriearbetare. Arbetsuppgifterna består av parkskötsel, gräsklippning, allmän renhållning och liknande, även enklare snickerijobb och lite målning kan förekomma. Feriearbetet är indelat i 3 perioder om 3 veckor per elev under sommarlovet.

Nya grepp 2024
I år erbjuds för första gången elever med intellektuell funktionsnedsättning feriearbete. Det gäller fem elever som sökt och fått sommarjobb i Granängsringen. Eleverna fördelas i grupper där det alltid finns en gruppansvarig som ser till att arbetsuppgifterna blir anpassade till individen. Jobbet varvas med föreläsningar av olika organisationer och företag. Polisen, brandkåren, RFSU, ungdomsmottagningen är några exempel på föreläsare som berättar om sin verksamhet. Riisa Löfström är mycket glad över den här utvecklingen.

– Det som är så bra är att första steget är taget för att få alla ungdomar, även dom med funktionsnedsättningar, att få känna på hur det är att ha ett jobb, att kunna tjäna egna pengar, att ingå i en grupp och få känna sig behövda och betydelsefulla. Jag hoppas att fler enheter och avdelningar i framtiden kan öppna upp för att erbjuda platser, säger Riisa Löfström.

Dela