Efterfrågan på laddstationer för elbilar ökar i Tyresö. I dagsläget finns endast två publika laddstationer, i Tyresö centrum och Trollbäckens centrum. Kommunen ser dock en ökad efterfrågan och har därför beslutat att ta fram en plan för utvecklingen av publik laddinfrastruktur samt att inleda en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska etableras under 2022.

Syftet med att utveckla den publika laddinfrastrukturen i Tyresö är att exempelvis besökare och Tyresöbor som inte har möjlighet att ladda hemma, ska kunna ladda sin elbil.

-Vi ser nu att andelen elbilar ökar stadigt, vilket innebär att vi som kommun måste svara upp med infrastruktur som gör det möjligt att ladda dessa på publika platser i vår kommun. I Tyresö ska det vara enkelt och smidigt att leva klimatsmart, säger kommunstyrelsens ordförande, Anita Mattsson (S).

Andelen laddbara bilar väntas öka snabbt inom de kommande 10 åren och utveckling av laddinfrastruktur, liksom elektrifiering av fordonsflottan anses vara en viktig del för att minska utsläppen och nå omställningsmålen.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Nu ska laddstationerna för elbil bli fler i Tyresö. På bilden laddstationen i Tyresö centrum

Dela