I en nyligen genomförd enkätundersökning av förskolorna i Tyresö ger 1 656 vårdnadshavare förskolorna höga betyg. Resultaten visar en positiv syn från föräldrarnas sida, där 97 procent av dem upplever att deras barn trivs på förskolan. Dessutom ger 96 procent uttryck för förtroende för pedagogerna, medan 95 procent känner att deras barn är trygga på förskolan. Enkäten hade en svarsfrekvens på 71 procent.

Förutom trivsel och trygghet på förskolan anser 84 procent att deras barn uppmuntras att ta ansvar. Ännu fler, 88 procent, upplever att de har möjlighet att delta i diskussioner om sitt barns utveckling, medan 91 procent är nöjda med utbildningen som erbjuds. Dessa resultat är stabila jämfört med tidigare år, även om det finns en marginell minskning jämfört med 2022.

– Vi är glada att vi har så höga resultat, enkäten hjälper oss att få syn på de områden som vi behöver utveckla ytterligare, och målet är självklart att vi vill ha 100 procent nöjda barn och vårdnadshavare. Att 92 procent av vårdnadshavarna kan rekommendera sin förskola är ett bra kvitto och visar att vi är på god väg, säger skolchef Ulrika Månsson.

Trots de övervägande positiva resultaten finns det några områden som kan förbättras. Bland annat minskade antalet vårdnadshavare som såg förskolans medvetna arbete mot kränkande behandling, samt antalet som ansåg att förskolan tillvaratar barnets tankar och intressen.

Enkätundersökningen är en del av Tyresö kommuns årliga uppföljning av förskoleverksamheten. Resultaten av enkäten används för att identifiera områden som behöver förbättras och utvecklas. För föräldrar som är intresserade av att se resultat för enskilda förskolor, finns detaljerad information tillgänglig på Tyresö kommuns webbsida

Dela