Tyresö Nyheter kunde i föregående nummer berätta om det stora stödet för en polisstation i Tyresö bland de boende i Tyresö. Idag är polisen i Tyresö en del av polisområde syd som är ett av de största polisområdena och täcker 10 kommuner. Det innebär i praktiken att Tyresö slåss om samma resurser som till exempelvis Södertälje och Botkyrka. Därtill ingår Tyresö i lokalpolisområde Nacka som har sin polisstation i Nacka strand. Thomas Martinsson är tidigare polis i Tyresö och ser hur en polisstation skulle göra skillnad.

– Generellt har man i ett lokalt perspektiv, kännedom om dem som bor i området. God
kontakt med föräldrar, kontaktpersoner på socialtjänsten och skolan vilket gör att man ganska
snabbt kan ringa in eventuell problembild om det hänt någonting. Man kan snabbt få igång
insatser och det är en enorm fördel och skillnad, säger Thomas Martinsson.

Han säger att en polisiär närvaro och ett förebyggande arbete är A och O för att få till en förändring med ungdomar och andra, men ser också andra organisatoriska fördelar.

– För att täcka av Tyresö på ett bra sätt så behöver man avsätta resurser från Nacka som
exempelvis polis och spaningspatruller vilket en polisstation i Tyresö skulle kunna bidra med
till viss del. Får Tyresö en polisstation så avlastar det ju då den nuvarande organisationen.
Både akuta händelser och utredningar skulle avlasta andra enheter som idag måste ta hand om
det som händer i Tyresö.

Idag arbetar Thomas som gränspolis. När han arbetade i Tyresö var de ca 15-20 poliser på stationen i Tyresö. Sedan dess har Polisen fått en ny organisation.

– Vid omorganisationer är det inte sällan att man har att göra med ekonomiska aspekter och jag
är tämligen övertygad om att det varit en stor hörnsten då man beslutade att stänga
polisstationen i Tyresö.

Han är övertygad om att en polisstation skulle göra skillnad. 

– Min övertygelse är att man får ännu bättre resultat och en tryggare kommun med en lokal fast
polisnärvaro i Tyresö.

Foto: TN Privat | Thomas Martinsson fd lokalpolis

Dela