Tyresö kommuns ekonomi går allt bättre och i kommunens senaste delårsrapport förväntas ett överskott på 50,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 10,3 miljoner kronor jämfört med föregående delårsrapport i april. Med en sådan förbättring är nu kommunen nära att nå sitt överskottsmål om två procent.

Med god ekonomisk hushållning och effektiviseringsåtgärder lämnar flera verksamhetsområden positiva resultat. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Arbetsmarknads- och socialnämnden ser dock ut att göra ett sämre resultat än väntat. Åtgärder för att förbättra budget i dessa nämnder är planerade och igångsatta.  

–  Vi är på god väg att nå vårt överskottsmål för i år, och det är vi glada för. Kommunens verksamheter har gjort ett mycket bra jobb i att hitta effektiviseringsåtgärder som tillsammans har minskat kostnaderna, framförallt de centrala, samtidigt som vi satsar på skolan och äldreomsorgen. Exklusive skattehöjningen på cirka 55 miljoner kronor förbättrar vi kommunens ekonomi med runt 20 miljoner kronor. Denna tydliga skiftning är genomfört på endast åtta månaders arbete och visar hur alla verksamheter är engagerade i att skapa en hållbar ekonomi, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: TN |

Dela