När natten slöt sig om Tyresö den 9 september 2018 stod det klart att det moderatledda styre som styrt Tyresö i 20 år tappat sin majoritet. Moderaterna hade gjort en historisk förlust och partiet hade förlorat var femte väljare från valet 2014. På morgonen den 10 september var det mesta oklart. Efter flera veckors förhandlingar stod det klart att ett nytt styre bildats av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Ny ordförande i kommunstyrelsen blev Anita Mattsson (S).

Halvvägs in i mandatperioden möter nu Tyresö Nyheter Mattsson för att resonera om tiden som gått sedan dess och vad hon ser framåt i tiden. 

Ni tog över en kommun med ett ekonomiskt underskott på 24 miljoner kronor, som ni ärvde från det tidigare styret, samtidigt som ni hade lovat att göra stora satsningar på välfärden. Var det inte att lova för mycket?

Vi visste redan från början att det inte var något dukat bord vi kom till men vi var beredda att ta tuffa beslut för att både klara ekonomin och kunna göra de satsningar som var nödvändiga för en bra välfärd. Jag tycker vi har gjort det. Vi förbättrade resultatet till 2019 med 123 miljoner och mindre än hälften av det berodde på skattehöjningen. Vi sparade och gnetade för att samtidigt kunna göra satsningar på äldreomsorgen och skolan. Jämför våra budgetsatsningar med alla kommuner runt omkring och du kommer se att vi gjort mer. Det är delvis därför vi nu ser så mycket bättre resultat i skolorna i Tyresö.

Samtidigt är det ju lätt att vara oroad för brottslighet och otrygghet. Behövs det inte pengar för att skapa trygghet i vår kommun i stället för att stapla dem på hög?

För att klara att betala våra pensioner och våra investeringar behöver vi ett överskott. Annars får vi en större skuld och allt mindre pengar till välfärd. Med det sagt tror jag vi alla är förbannade varje gång vi ser brottslighet som skapar otrygghet. Jag är inte nöjd med polisens närvaro och de behöver synas mer i Tyresö. Men det finns så många kommunalråd som skyller på andra. Vi behöver göra mer än vad som gjorts på 2000-talet för att hindra rekrytering till gängen. Det är därför vi satsat på mer förebyggande arbete med fler fältassistenter, mer personal i skolan och projektet Tillsammans för Granängsringen. Att vi mer än fördubblat antalet sommarjobb minskar också gängens rekrytering. Och det finns mer att göra. Vi har för första gången budgeterat för trygghetskameror på utsatta platser och så fort vi fått ok från myndigheterna ska de upp. Tyresö ska vara tryggt för alla.

När ni tog över var det ju i en oväntad konstellation – hur fungerar samarbetet inom det blocköverskridande styret?

Jag tror att vi alla upplever att det fungerar bra. Vi är tre olika partier med en del olika åsikter men vi stärker också varandra. Vi har alla ett starkt engagemang för att stärka Tyresös skolor. Vi vill se ett Tyresö som bygger på ett sätt så att det finns bostäder åt fler men med respekt för Tyresös natur. Vi har höjt ambitionerna för kommunens miljö- och klimatpolitik. Ta bara det senare. Vi har kombinerat att ta fram hårda och tydliga planer som kommer ge långsiktig effekt med konkreta insatser för ökat cyklande, mer tillgängligt friluftsliv och ökat öppethållande på återvinningscentralen.

Det går inte att prata om den period som varit utan att prata om Corona-pandemin. Var kommunen tillräckligt väl förberedd?

Jag tror inte någon var tillräckligt väl förberedd. Parallellt med att vi sörjer de många tyresöbor som gått bort för tidigt och försöker undvika att det ska hända igen behöver vi nu alla utvärdera vad vi kan bli bättre på. Samtidigt är det viktigt att se det vi gjorde bra, att vi klarade materialförsörjningen bättre än många andra kommuner och att vi utbildade vikarier tidigt så att personalläget aldrig blev akut. Vi behöver fortsätta omvandla många otrygga anställningar till fasta heltidstjänster. Det handlar om att inte nu när värsta stormen är över glömma de som var hjältarna i främsta ledet, personalen i omsorgen. De har rätt till bra arbetsvillkor och det gör oss också bättre rustade när nya kriser kommer.

Därutöver tror jag mycket fokus nu kommer behöva ligga på att bekämpa arbetslösheten. En hel generation ungdomar riskerar annars att ställas utanför. Det vore dåligt för dem och för hela samhället. 

På ett personligt plan – vad har det inneburit att gå från att vara oppositionsråd till kommunstyrelsens ordförande?

Att det är ännu roligare att gå till jobbet. Jag älskar Tyresö, är uppvuxen här och tänker bli gammal här. Att få vara med och göra den här kommunen ännu bättre är en stark drivkraft.

Till slut – vad ser du fram emot under de kommande två åren i Tyresö?

Det arbetet som är påbörjat ska vi fortsätta med, fokus på skolan och våra äldre. Jag kommer också att lägga ännu mer tid på att stärka det lokala näringslivet. Tyresös företag är otroligt viktiga, de skapar arbetstillfällen åt våra ungdomar, service och trygghet. En större arbetsmarknad på hemmaplan betyder att färre behöver pendla till jobbet också.

 

Foto: TN Tyresö nyheter | Anita diskuterar Träffpunkt för äldre.

Dela