För mycket besparingar i socialnämnden har undergrävt möjligheten att tillgodose omsorgsbehoven i Tyresö. Det har tvingat fram köp av dyra lösningar i andra kommuner. Nu behövs lugn och ro för att få ordning på verksamheten. Frågan är om moderaterna kan klara av det. De har pressen på sig när man i kommunen som helhet misslyckats med att uppfylla kravet på en god ekonomisk hushållning.

Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) har tvingats avgå från sitt uppdrag. Skälet ska ha varit att socialnämnden inte lyckats hålla sin budget under flera år. I år prognostiseras ett underskott på över 40 miljoner kronor för den verksamhet som ger viktig omsorg till våra äldre och barn och ungdomar i behov av stöd. Men är det inte i själva verket en systematisk underbudgetering som synliggjorts i boksluten?

Oppositionen har länge krävt att krafttag måste till för att rätta till verksamheten. Genom att ständigt få dras med för lite pengar har nämnd och förvaltning stressats till kortsiktiga besparingar som senare visat sig bli dyra. När tyresöbornas omsorg ska tillgodoses har alldeles för många kostsamma lösningar hittats i andra kommuner. Det är inte bra vare sig för ekonomin eller för de som behöver omsorg. Det blir dessutom ytterst besvärligt att besöka en anhörig som har plats i Malmköping eller Bollnäs.

Det behövs alltså lösningar på hemmaplan, i Tyresö, inom både individ och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Tidigare har situationen varit i det närmaste varit kaotisk med för få socialsekreterare och för många ärenden. Det har renderat i böter i mångmiljonklassen eftersom utredningar och åtgärder inte har kunnat komma igång i tid. Nu verkar det vara bättre beställt med bemanningen men fortsatt dras kommunen med kostsamma lösningar. Om budgeten för nästa är avpassad för behoven och verksamhetens storlek vet väl ingen med det kommer nog att framkomma rätt snart på nyåret.

Ett är dock säkert. Den som tillträder som ny ordförande i socialnämnden efter årsskiftet lär få jobba hårt om det ska bli någon ordning på torpet. Men är det verkligen socialnämnden och dess ordförande som man ska sätta fingret på? Högst ansvarig för ekonomin som helhet är Andreas Jonssons partikamrat kommunalrådet Fredrik Saweståhl. Och läser man Tyresö kommuns delårsbokslut efter augusti är kritiken svidande från både kommunchefen och ekonomichef. ”Kravet på god ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska leverera en verksamhet med god kvalitét till rimliga kostnader. Den samlade bedömningen är att kommunen inte uppfyller kravet på en god ekonomisk hushållning.”

Det finns all anledning att känna oro inför framtiden. Men det finns också möjligheter nästa år. Då kan tyresöborna välja att byta ut det moderata styret i Tyresö.

Foto: TN |

Dela