När Tyresö Nyheter låtit Novus fråga ett representativt urval av tyresöborna är en sak klar: Inget är säkert. Aldrig har läget varit så jämnt. Och inte på många år har de två stora partierna dominerat så tydligt.

Socialdemokraterna behåller enligt undersökningen den position som man vann i förra valet som största parti. Jämfört med förra valet ökar partiet med dryga fyra procentenheter till 32,5 procent. Därmed bekräftar de den uppgång som syntes redan i förra valet och skulle undersökningens resultat bli verklighet gör Socialdemokraterna i Tyresö sitt bästa val sedan 2002.

Moderaterna har gjort motsatt resa under 2000-talet. I början av det nya millenniet var de det dominerande partiet i Tyresö och hela stockholmsregionen men förra valet bekräftade en långvarig nedgång. För de lokala Moderaterna kommer säkert därför vår undersökning som en lättnad. Raset verkar vara brutet och partiet noterar nu 31,7 procent. En statistiskt säker uppgång jämfört med år 2018, men fortfarande tydligt lägre än år 2014.

Svårt att hitta majoritet
Om de kan vara lättade för att nedgången är bruten så kan de inte slappna av i frågan om att hitta en majoritet. Överhuvudtaget verkar det som att det blir svårt att styra vår kommun efter valet.

En orsak att Moderaterna kan ha svårt att hitta en fungerande
majoritet är att det parti man vill samarbeta med nationellt (och som skulle kunna vara samarbetsparti lokalt), Sverigedemokraterna, sjunker i väljaropinionen. Sverigedemokraterna har vant sig vid att växa men enligt Novus undersökning har de nu ett förlustval att se fram emot. Bara 11,6 procentenheter uppger att de skulle rösta på partiet ytterst på högerkanten. Det innebär ett tapp på en dryg procentenhet. Kanske inte så mycket, men säkert psyko logiskt svårt för ett parti som vant sig vid uppgångar.

Otroligt vägval
Övriga partier som idag sitter i fullmäktige (V, L, C, MP, KD) lan dar på mellan fyra och sex pro cent i den storleksordningen.

Sammantaget innebär det att Moderaterna tillsammans med SD och KD når upp till 47 pro cent. Ska de få ihop en majoritet krävs att antingen Liberalerna eller Centern samarbetar med M och SD – ett vägval som båda par tierna lokalt hittills tagit mycket tydligt avstånd från.

Inte heller de fyra borgerliga partierna är nära att få ihop en majoritet – de får stöd av 44 pro cent.

Svår förhandling väntar
Även i den politiska mitten och till vänster kan det vara svårt att finna fungerande majoriteter. De rödgröna partierna ökar visserligen men når bara 42 procent. Om de samarbetar med mitten nås dock drygt 50 procent. Ett annat alternativ som når över 50 procent skulle vara en så kallad stor koalition mellan Socialdemokra ter och Moderater. Även den rymmer dock stora komplikationer.

Så räkna med en komplicerad och svår förhandling efter valet. Vem som blir nästa kommunstyrelseordförande, Anita Mattsson (S) eller Anki Svensson (M), är fortfarande oklart. Ytterst beror det på vilket parti som förmår mobilisera den fjärdedel av väljarna som fortfarande är osäkert.

Foto: TN Tyresö Nyheter | Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Dela