Under gårdagen fattade Tyresö kommunfullmäktige beslut om att höja skattesatsen med 45 öre. Bakgrunden uppges vara behov av satsningar på skola och äldreomsorg. Det innebär en skattehöjning på knappt 130 kronor per månad för en invånare med medianinkomst.

På torsdagens kommunfullmäktige möte beslutade kommunfullmäktige att fastställa skatten i kommunen till 19,95 kr, vilket är en höjning på 45 öre. Förslaget presenterades av kommunens nya styre, som kallar sig för ”Tillsammans för Tyresö”. Bakom samarbetet står Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Det handlar om att ta ansvar, säger Anita Mattsson (S), nyvald kommunstyrelseordförande. Det behövs krafttag för att inte driva kommunen än längre ner i skuldfällan och inte fortsatt finansiera verksamheterna med engångsintäkter i form av markförsäljningar. Vi behöver också stärka kvaliteten i skolan och äldreomsorgen, avslutar Anita Mattsson (S).

Under debatten framkom att den nya oppositionen Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna var emot skattehöjningen. I talarstolen framförde de att de fortsatt vill ha en skattesats på 19.50 trots att det i underlaget till beslutet står att kommunens verksamheter behöver ca 48 miljoner extra för att vara i balans 2019, och att “Ekonomichefen bedömer att det kommer att bli svårt att uppnå en budget i balans 2019 med en oförändrad skattesats. Om skattesatsen höjs bör budget i balans uppnås och ett mindre reservutrymme uppstå” 

I underlaget till beslutet framkommer att ekonomichefens bedömning är att Tyresö kommun har haft svaga ekonomiska resultat och inte nått upp till det nödvändiga överskottsmålet på 2 procent trots en flerårig högkonjunktur. Bland annat står att läsa ”som helhet över åren 2013-2017 har kommunen ett resultat på 1,4 procent av skatte- och utjämningsintäkterna.”

En kommande ändring av skatteutjämningssystemet där kommunen minskar sina intäkter med 23 miljoner kr per år och en pensionsskuld anges också som förklaring till den höjda skattesatsen av det nya styret.

Foto: TN |

Dela