Den 28 april invigdes gruppboendet Villa Bansjön som ligger på Bansjövägen. Boendet vänder sig till personer som tillhör personkrets LSS (Lagen om stöd och service). 

Det är ett modernt och miljövänligt byggt gruppboende.

Naturnära

Huset ligger i direkt anslutning till skogen och gångavstånd till Barnsjön vilket ger ett lugnt och harmoniskt intryck.

– Villa Bansjön är det tredje gruppboendet som kommit till stånd under de sista fem åren, säger Susan Ronström (S) ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Välbesökt Invigningen var välbesökt av ett femtiotal inbjudna gäster. Alla boende har ingång från gemensamhetsutrymmena men även en egen ingång från gården.

– Tanken med det är att man ska känna av en ökad känsla av frihet och kunna ta emot besök som inte behöver gå igenom de gemensamma utrymmena, säger Susan Ronström.

Succesiv inflyttning I Villa Bansjön har sex personer erbjudits boende och inflyttningen kommer ske succesivt. I alla lägenheter som är stora rymliga och smakfullt designade finns det också så kallade memoplaners.

– Memoplaner är ett slags kommunikationsmedel som man kan använda sig av i samverkan och i kommunikation med den boende, säger Lisa Samnerud i personalen

Foto: TN TN | Lisa Samnerud visar memoplanen

Dela