Skolfrågan ser ut att bli en av de mest prioriterade frågorna bland landets och Tyresös väljare inför valet 2022. Ordförande i Barn – och utbildningsnämnden i Tyresö kommun, Jannice Rockstroh, har höga ambitioner för de kvarvarande två åren av mandatperioden och hoppas på chansen att få vara med och påverka och styra kommunen i ytterligare en mandatperiod.

Jannice Rockstroh ser energisk och entusiastisk ut när hon kommer cyklandes till vårt corona-anpassade möte utomhus i stadsparken. Hon säger att dagen har börjat bra, då lämning av barnen på skolan gått över förväntan.

Dagarna innan vår intervju har kommunen släppt skolresultaten för våren 2020. Resultaten visar att fler klarar godkänt i alla ämnen, att fler är behöriga till yrkesprogram och att meritvärdet ökar.

-Det är förstås oerhört glädjande att resultaten i våra skolor förbättras. Både lärare och elever har gjort en enorm insats under våren och ett ansträngt läge på grund av corona-pandemin. Från politikens sida kommer vi fortsätta arbeta för att förbättra förutsättningarna för att än fler ska lyckas och för att öka likvärdigheten mellan skolor i Tyresö.

Du ville först göra den här intervjun i en skola, men på grund av rådande omständigheter tvingades vi byta plats. Varför önskade du att göra intervjun i en skola?

-Jag vill ha en hög närvaro och en tät dialog med personal och elever i våra skolor för att se behov och framgångsfaktorer, att vara ute i våra verksamheter är därför nödvändigt. Men, jag ville också visa hur arbetsmiljön ser ut i några av våra skolor idag. Föräldrar stannar mig ofta på stan och berättar om allt från trasiga möbler, slitna klassrum, brister på grupprum och undermålig ventilation. Det är ett faktum att vi behöver göra stora investeringar i några av våra skolor.

Vissa skolor är byggda på 60 och 70-talet och kommunens befolkningsprognoser visar att det kommer finnas en brist på skolplatser i kommunen i framtiden.

-Ja, precis som föräldrar vittnar om, har vi alltför slitna skollokaler men även lokaler som inte kommer att räcka till. Barn- och utbildningsförvaltningen håller just nu på att arbeta fram en plan för att möta kommande behov och politiskt tar vi parallellt fram en vision för framtidens skola i Tyresö. Denna kommer presenteras den 22 september så jag vill inte säga mer just nu.

Vi avslutar intervjun i den stekheta augustisolen och Jannice försvinner iväg snabbt på sin cykel skämtades om att när det går fort så fläktar det!

Foto: TN |

Dela