I Fårdala ridhus pågår projektet ”Lära med Hästar” i fem veckor med en träff i veckan. I varje grupp deltar sex elever från olika skolor i kommunen tillsammans med varsin pedagog. Eleverna är på olika sätt i en problematisk skolfrånvaro och projektet handlar om att få tillbaka eleverna till skolan.

Kicki Bildt, Klara Watmani och Linda Mattsson. Foto: Tyresö Nyheter

– Vi vet att det som kan hjälpa elever i problematisk skolfrånvaro är relation till någon på skolan. Det kan vara svårt för elever med skolängslan att bygga relation till pedagog på skolan. Därför ser barn- och utbildningsförvaltningen detta som bra tillfälle för eleven att bygga relation med en pedagog på skolan. De skapar gemensamma upplevelser som de sedan kan ta med sig till skolan säger Linda Mattsson, pedagogisk verksamhetschef på den centrala elevhälsan i Tyresö kommun.

Roliga gruppövningar
Lära med hästars metod som kan beskrivas som roliga gruppövningar där elever tillsammans med hästar får träna på det som livet många gånger handlar om: att kunna fokusera, samarbeta, kommunicera, hitta sin inre ledare och visa respekt och empati. Alla övningar sker från marken, eleverna förväntas alltså inte rida. Under en av träffarna deltog barn-och utbildningsnämndens ordförande Klara Watmani.

– Det är andra gången vi har projektet i kommunen och då vi har goda erfarenheter ville jag besöka verksamheten för att ta del av framgångsfaktorerna. Att hjälpa elever i problematisk skolfrånvaro att finna en väg tillbaka till skolan är ett prioriterat mål och jag är stolt att vi genomför flera insatser för att nå varje elev säger Klara Watmani, (S).

Hästarnas välgörande kraft
Det är en beprövad metod som Lära med hästar jobbar efter och den har visat sig framgångsrik för elever med olika typer av utmaningar i skolan. Inte minst när det handlar om en stor skolfrånvaro. Projektet drivs i samarbete med EQI Horse Assisted Education

– Det är fantastiskt att Tyresö kommun har förstått hästarnas välgörande kraft och satsar på det här. Att ta hästar till hjälp för att få människor att må bättre, utvecklas eller rehabiliteras görs världen över och på många olika sätt sedan lång tid tillbaka säger Kicki Bildt på EQI Horse Assisted Education.

Dela