De senaste årens ökande grov och organiserade brottslighet har säkert tärt på vår självbild och vår förmåga att tro på omgivningen. Men sett över tid har Tyresö faktiskt blivit en kommun där fler litar på varandra. Andelen tyresöbor som har låg tillit till andra har minskat och det är bra. Trots det behöver vi öka tryggheten och minska klyftorna i samhället. 

Foto: TN |

Dela