Under en vecka har förskoleverksamheterna i kommunen samlats för en vecka fylld av
kompetenshöjande och inspirerande föreläsningar, workshops och studiebesök.

Årets tema är Hållbar utbildning där pedagoger och rektorer från kommunens förskolor ger olika
exempel på hur förskolan arbetar med hållbar utbildning utifrån ekologisk-, ekonomisk- och social
hållbarhet.

Inspirationsveckan började med en föreläsning om projektet ”Knacka på” som handlar om hur
förskolan kan arbeta med de yngsta barnen. Pedagogerna Malin Tiipana och Catharina Egelryd på förskolan Slottsvillan beskrev hur arbetet med litteraturen och vikten av att barn får använda och förbinda olika uttrycksformer.

Under verksamhetsbesöken ges en inblick i respektive förskolas arbetssätt och syftar till att bidra till kompetens och inspiration för att utveckla förskolemiljöerna ytterligare.
Andra föreläsningar handlade bland annat om undervisning som sker i lyhörd respons till leken där lärarna deltar och tillför både lärande och fantasi, barnens utforskande av vatten lett till ett
utforskande kring renhållning av närområdet och hur kan vi på lika sätt arbeta med programmering i förskolan.

Det är första gången en hel vecka avsätts och det har varit ett stort pussel för att möjliggöra att så
många medarbetare som möjligt från verksamheten kan delta berättar skolchef för förskolan Ulrika Månsson.

Är det något som kommer att återkomma nästa år?
– Ja, men om det kommer se exakt lika ut vet vi efter att vi har utvärderat veckan. Vi lär oss nya saker varje gång och skruvar hela tiden på upplägg för att möta förskolornas behov, både utifrån innehåll men också utifrån hur vi bäst organiserar sådana här dagar säger Ulrika Månsson. Jag är väldigt stolt över den höga kompetens och kvalitet vi har i våra förskolor avslutar Månsson.

Foto: TN Tyresö Nyheter |

På förskolan Kumlas torg där pedagoger fått möta iscensatta uppdukningar, på
samma sätt som barnen får möta dem i sin vardag, för att enskilt och tillsammans kunna utforska och undersöka rötter med många olika uttryck.

Dela