Trots stora protester beslöt socialnämndens alliansmajoritet att Björkbackens vård- och omsorgsboende avvecklas i två etapper fram till år 2020.

Inledningsvis flyttas vård- och omsorgsplatserna på avdelningarna Syrenen och Näckrosen till vård- och omsorgsboende Villa Basilika under våren 2018. Resterande boendeplatser flyttas till vård- och omsorgsboende som planeras uppföras i Tyresö centrum under år 2020.

– Vi tycker att detta är ett dåligt beslut och vi har reserverat oss mot det. Den moderata ledningen underlåter allt oftare att sörja för löpande renovering av kommunal egendom. De synpunkter som Arbetsmiljöverket lämnat beträffande arbetsmiljön härrör från många år av försummat underhåll. Dessutom finns i detta ärende stora brister i beredningen. Exempelvis är det oklart var siffran 35 miljoner kronor, avseende påstådd kostnad för renoveringen, kommer från, säger Carl Johan Karlson (S) gruppledare i socialnämnden.

– Ett sådant här viktigt ärende skulle, efter en godtagbar beredningsprocess, ha gått till Tyresö kommunfullmäktige för beslut. Detta är ett grundkrav för en anständig demokratisk process, men tyvärr har den moderata ledningen i socialnämnden struntat i det, säger Carl Johan Karlson

 

Foto: TN |

Dela